Możemy Ci pomóc rozpocząć działalność gospodarczą

CCIC skupi Cię na generowaniu twórczych pomysłów i pojawiających się możliwościach w sektorze.

photo-8

Dostarczymy Ci inspiracji, pomysłów i nowych modeli biznesowych na potrzeby samozatrudnienia, pomagając dostrzegać talenty i sprawić aby kreatywność była opłacalna. Wybierz się z nami w drogę nauki, a my pomożemy Ci uzyskać dostęp do 3 kluczy potrzebnych do osiągnięcia sukcesu komercyjnego: Pieniędzy, Nieruchomości i Ludzi!

photo-9

Dowiesz się o:

  • nowych źródłach finansowania takich jak crowdfunding, które w połączeniu ze wsparciem zamozatrudnienia pozwolą Ci wejść na właściwe tory.
  • nowych metodologiach innowacji i metodach współpracy z lokalnym środowiskiem kreatywnym
  • potencjale idei cooworkingu oraz pracy inteligentnej