Pomożemy Twojej społeczności stać się bardziej kreatywną

CCIC pozwoli lepiej zrozumieć problemy sektora kreatywnego; podniesie znaczenie zrównoważonego rozwoju kultury i twórczości w społecznościach lokalnych, a także przedstwi metody zapewnienia trwałości kapitału fizycznego i społecznego.

photo-10

Aby zrealizować powyższe założenia CCIC przyczyni się do powstania:

  • Praktycznego opracowania (zawierającego zewstaw narządziowy) poświęconego sposobom przekształcania pustych i zniszczonych budynków w realną przestrzeń na rzecz kreatywnych inicjatyw lokalnej społeczności.
  • sprawdzonego kursu szkoleniowego Kreatywnej Przedsiębiorczości, który może być włączony do oferty szkoleniowej firmy. Kurs pozwoli organizacji wspierać rosnącą grupę młodych przedsiębiorców kreatywnych, którzy potrzebują najnowszych narzędzi aby pozostać konkurencyjnym na rynku globalnym.
  • sprawnych powiązań sieciowych dla przedsiębiorstw kreatywnych instytucji edukacyjnych i innych zainteresowanych stron umożliwiając naturalną synergię, współpracę i zaufanie.
  • bardziej dynamicznych lokalnych partnerstw sektora kreatywnego z trwałą perspektywą ukierunkowaną na samozatrudnienie w sektorze, przyczyniając się tym samym do rozwoju lokalnego i rewitalizacji.

 

photo-11