Nasz cel jest jasny

photo-4

Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc młodym bezrobotnym oraz grupom wykluczonym społecznie w branży kreatywnej, w znalezieniu pracy lub założeniu własnej działalności.

 Zamierzamy zrealizowac to poprzez:

Stworzenie skutecznego i możliwego do odtworzenia modelu szkoleń dla przemysłów kreatywnych oraz wsparcia środowiska społecznego w sposób który zapewnia osobom sektora kreatywnego właściwą ścieżkę kariery.

photo-6

Obszerniejsza innowacja gospodarcza i rewitalizacja, która zostanie osiągnięta poprzez tworzenie partnerstw z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, aby stymulować rozwój w społecznościach lokalnych.

photo-7