Jesteśmy CCIC- Kreatywnymi Społecznościami Motorami Zmiany

Kreatywne Społeczności Motorem Zmian to europejski projekt, który ma na celu stworzenie nowego i skutecznego modelu szkoleniowego na rzecz przemysłów kreatywnych, zapewniając dostęp do kształcenia zawodowego kluczowych grup docelowych, ale także przyczyniając się do szerszej innowacji gospodarczej i rewitalizacji.

photo-5

Sektor kreatywny ma do odegrania ważną rolę w tworzeniu szans na rzecz przedsiębiorczości przeciwdziałajac dyskryminacji i nierównościom w dziedzinie przedsiębiorczości i zatrudnienia. Wraz z partnerami z Irlandii, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii, kierujemy nasz projekt głównie do osób najbardziej narażonych na nierówności ekonomicznie.

ccic-creative-europe

Szczególnej uwadze poddane zostanie zaangażowanie młodych ludzi z sektora kreatywnego, które przy wsparciu odpowiednim szkoleniem stanie się bodźcem do bardziej pozytywnego myślenia o przyszłych możliwości kariery lub samozatrudnienia. Projekt kierowany jest również do kobiet i osób starszych umożliwiając im uczestnictwo w szkoleniach zwiększających ich możliwości zatrudnienia w branży przemysłów kreatywnych. Ważnym aspektem tego projektu jest ułatwienie dostępu do szkoleń zawodowych VET poprzez środowiska kreatywne.
Nasze dwutorowe podejście jest innowacyjne i przedstawia się następująco:

  1. Trudno dostępne grupy docelowe skorzystają na tworzeniu potencjału oraz zasobów opartych na wielopostaciowej społeczności. Pozwoli im to wejść na stabilna ścieżkę rozwoju przyrostowego opartego na zatrudnieniu lub samozatrudnieniu.
  2. Wyszkolimy i wyposażymy społeczności aby stały się koncentratorami dostępu do szkolnictwa zawodowego VET. Przyczyni się to do wzmocnienia lokalnej kreatywności poprzez promowanie idei przedsiębiorczości oraz umiejętności technicznych. Dzięki takim działaniom typowy dla sektora kreatywnego drenaż mózgów wśród społeczności lokalnych będzie mógł by ograniczony lub całkowicie zatrzymany.

ccic-girlinbarn

Opierając się na pomysłach, a nie na kapitale fizycznym, kreatywna ekonomia lawiruje wśród problemów ekonomicznych, społecznych   kulturowych i technologicznych, pozostając na rozdrożu sztuki, biznesu i technologii. Sektor kreatywny przechodzi szybkie i silne zmiany strukturalne, głównie ze względu na rozwój technologiczny, przynosząc zarówno nowe wyzwania i możliwości.

Kreatywność i innowacyjność są teraz siłą napędowa gospodarki regionów, które generują znacznie wyższe przychody i zapewniają większą stabilność w przyszłości.