Den viktiga Guiden till att utveckla en Kreativ Allians

Tilsammans med Creative Communities Igniting Change (CCIC) projektet, fungerar denna guide som en verktygslåda för hur man kan utveckla en regional Kreativ Allians. Vårt CCIC projekt har använt denna metod för att skapa nya och ovärderliga regionala plattformar för att utforska och åstadkomma förändringar i den kreativa branschsektorn i fem olika regioner i Irland, Storbritannien/Nordirland, Polen och Sverige. Vi vill nu dela detta lärande med andra regioner som kanske vill replikera och dra nytta av vår strategi. Att vara mycket tydlig och för att undvika förvirring, underlättar den här guiden och stöder inrättandet och driften av en regional allians och inte ett kreativt företag självt. Det kommer att vara fokus för vår Ignite Kreativa Entreprenörer online-utbildning som kommer att lanseras under hösten 2016.

VERKTYGSLÅDANS STRUKTUR

Vår verktygslåda är EN modulärt uppbyggd resurs som möjliggör fullständig flexibilitet på det sätt som du använder den. En uppsättning dokumentmallar tillhandahålls och kan användas som hjälpresurser samtidigt som man etablerar och upprätthåller partnerskap. Du kan använda resursen på olika sätt, till exempel:

  • som en utbildningsresurs, kommer det att ge ett praktiskt lärande och resurser på hur man kan utveckla partnerskap
  • som ett planerings- och genomförandeverktyg, ger det en ram och mallar för lokal anpassning av de Kreativa regionala Allians modellerna
  • som ett snabbt referensverktyg för specifika frågor som rör partnerskap och samarbeten med olika intressenter

VERKTYGSLÅDAN GER:

  • allmän information och exempel
  • “steg till …”, som omfattar viktiga organisatoriska åtgärder för att inrätta en allians
  • mallar som kan anpassas av andra partnerskap för lokalt bruk