Vi kan hjälpa till med att göra din grupp mer kreativ

CCIC kommer att ge lokala myndigheter   större förståelse för den kreativa sektorn; vikten av kulturell och kreativ hållbarhet i lokalsamhällen, liksom metoder för att säkra fysiskt och socialt kapital.

photo-10

För att göra detta kommer CCIC att skapa:

  • En verktygslåda på att omvandla tomma och förfallna byggnader till livskraftiga grupper för lärande och arbetsplatsnav i lokalsamhällen.
  • En beprövad utbildning om kreativt entreprenörskap som du kan införliva i din service. Kursen kommer att ge din organisation möjlighet att stödja den växande gruppen unga kreativa företagare som behöver relevanta uppdateringar för att bli mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden.
  • Förbättrade nätverkslänkar till kreativa företag, utbildningsanordnare och andra intressenter för att underlätta naturliga synergier och bättre samarbete och förtroende.
  • Mer levande lokala partnerskap inom den kreativa sektorn med en hållbar strategi för att uppmuntra fler egenföretagare i branschen och därigenom bidra till lokal utveckling och vitalisering.

 

photo-11