Vårt mål är klart

photo-4

Vi strävar efter att hjälpa unga arbetslösa och andra socialt marginaliserade grupper i den kreativa industrin till att få ett jobb eller starta ett privat eller socialt företag.

 

Vi strävar efter att göra detta genom att

Skapa en effektiv och upprepningsbar modell för kreativa näringars utbildning och stöd inom en den gemensamma miljön, en som ger individer inom den kreativa sektorn en språngbräda för företagande eller ett jobb.

photo-6

Bredare ekonomisk innovation och revitalisering kommer att uppnås genom att skapa partnerskap med lokala, regionala och nationella myndigheter i syfte att stimulera utvecklingen i lokalsamhällena.

photo-7