Kurs stacjonarny

Kurs stacjonarny 2017-09-29T09:17:17+00:00

Uczestnicy kursu

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, wykładowców oraz pracowników dydaktycznych, którzy wspierają młodych kreatywnych przedsiębiorców działających w branży twórczej.

Kurs skierowany do nauczycieli i opiekunów pozwoli przeanalizować znaczenie rozwijania innowacyjności, umiejętności. Podczas kursu prezentowane będą nowe sposoby integrowania edukacji o wysokiej jakości przedsiębiorczości kreatywnych struktur i usług poprzez kształcenie twórczych przedsiębiorców. Dla zainteresowanych branżą kreatywną kurs pozwoli lepiej poznać obecnie funkcjonującą branżę kreatywną. Podczas kursu omówione zostanie również rozwijanie swoich przedsiębiorczych umiejętności oraz jak bardzo pracodawcy cenią innowacyjne i twórcze osoby. Celem kursu jest umożliwienie osobom nauczenia się przedsiębiorczości, stania się przedsiębiorcą i wysoko cenionymi pracownikami. Materiały są przeznaczone do różnych zastosowań. Kurs może być dostarczony jako kompletny program nauczania a jego część może zostać zintegrowana w celu uzupełnienia innych kursów. Wszystkie materiały są na licencji „open source”, a każda część tego kursu oferuje wiele dodatkowych materiałów on-line, takich jak np. studia przypadków i zajęć na ten temat. Wszystkie moduły i materiały dotyczące kursu będą dostępne on-line- dla uczniów, którzy chcieliby przestudiować treść lub tylko część kursu. Nauczyciele, opiekunowie oraz pracownicy dydaktyczni mogą korzystać z kursu samodzielnie w celu rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Informacje o materiałach można znaleźć na początku każdego modułu. Kurs może zostać przeprowadzony w środowisku szkolnym, a także w samodzielnym kursie na odległość, między innymi forma on-line.

Elementy kursu w klasie

Program sylabusu dla kreatywnych społeczności został podzielony na 7 modułów, każdy z nich koncentruje się na różnych aspektach kreatywnych przemysłów kulturalnych i przedsiębiorczości:

Moduł 1: Dlaczego kreatywna kariera?

Moduł 2: Kreatywne moduły biznesowe oraz pojawiające się trendy

Moduł 3: Twoja biznesowa kreatywna strategia

Moduł 4: Marketing dla twórczych przedsiębiorców

Moduł 5: Cz. 1 Finansowanie dla branży kreatywnej

Moduł 5: Cz. 2 Finansowanie z UE dla branży kreatywnej

Moduł 6: Współpraca i tworzenie klastrów

Moduł 7: Współpraca kreatywna, nawiązywanie kontaktów i połączeń

Każdy moduł ma dwa różne zasoby treningowe/szkoleniowe

  1. Skoroszyt edukacyjny dla osób uczących się- opisuje cele, efekty uczenia się i wykorzystywania modułu.
  2. Prezentacja Powerpoint/PDF- ponownie ma być wykorzystana z uwzględnieniem/połączeniem przewodnika dla opiekunów- jest to kurs sugerowany i obejmuje materiały i plany działań. Jeśli jest to pierwszy raz, kiedy odbywa się kurs- jest to dobry punkt wyjścia.
  3. Podręczniki trenera: materiały mogą stanowić wartość dodaną i uzupełniać zarówno skoroszyt edukacyjny ucznia oraz prezentację

Możesz pobrać wszytskie 7 modułów jako jeden plik ZIP. Społeczności kreatywne zmieniające kurs w stacjonarny mają zagwarantowany kompletny program nauczania. Każdy z modułów może być używany i stosowany jako odrębna sesja- dlatego każdy moduł rozpoczyna się od podstawowego wprowadzenia tematu, który może zostać pominięty jeśli używamy więcej niż jednego modułu wchodzących w skład kursu. Nie trzeba używać materiałów i modułów w określonej kolejności, istnieje zupełna dowolność. Jeśli chcesz skoncentrować się na konkretnym wybranym przez siebie module- możesz korzystać z wybranego przez siebie, interesującego modułu- choć korzystasz z całego kursu.

Pobierz kurs stacjonarny

Proszę kliknij w poniższy link aby pobrać kurs stacjonarny

Download “Pobierz kurs stacjonarny” Kurs-stacjonarny.zip – Downloaded 489 times – 211 MB